Vodní hrad Trakai - litevská perla mezi jezery

V 15. století bylo Litevské velkoknížectví jedním z největších státních útvarů v Evropě a Trakai pak základní vojenské a ekonomicko-politické středisko. V následných válkách se Švédy či Rusy byl mnohokrát poškozen, a jak ztrácel význam, začal chátrat. Dnes stojí na místě rozvalin nová monumentální stavba.

Z Vilniusu se do oblasti národního parku Trakai dostanete za padesát minut a přivítá vás oblast plná jezer, památek i turismu. Centrem je monumentální vodní hrad na ostrově, podle kterého se oblast jmenuje, Trakai. Ve 14. Století zde byly zbudovány dokonce dva hrady a roku 1409 získalo město kolem hradů městská práva podle Magdeburského vzoru. O necelé století později již bylo rušným centrem regionu a především obchodu, kde vedle sebe žilo mnoho národností. Zajímavostí je, že se zde při vykopávkách nalezly i Pražské groše a jedny z mnoha litevský minci se zde i razily.

Svůj význam začal ztrácet hrad po úplném spojení Litvy s Polskem v druhé polovině šestnáctého století. Následné války vedly k vypálení hradů a živoření města. Až v 17. století se podařilo vrátit právo dvou trhů bez povinnosti daně a kupcům nařízeno cestovat přes Trakai. Prosperitu to ovšem nepřineslo a starou slávu již vůbec ne. Roku 1795 připadla, při tak zvaném “Třetím dělení” a definitivní ztrátě litevské samostatnosti, oblast carskému Rusku. To vedlo k definitivnímu úpadku a zbytky hradu byly postupně rozebírány.

Začátkem 19. století, díky rozkvětu Romantismu, byl hrad navštěvován malíři, básníky a jinými umělci a po vzoru nových trendů i cestující střední a vyšší třídou. Přes mnoho snah se však k rekonstrukci hradu dostává až počátkem dvacátého století. Od prvních restaurátorských počinů před první světovou válkou, přes dostavby a rekonstrukce ve 40. a 50. letech, až k velké finální dostavbě z let 1968 - 1987. 16 místností a sklepení, která dnes můžeme navštívit, však finální podobu pro veřejnost dostalo v roce 1992.

Hrad je obrovskou dominantou a je na něm patrné, které části jsou původní. Je jich minimum. Oblast je dnes velmi turisticky populární a nabízí aktivní odpočinek i zcela pasivní relaxaci. Vodní plochy lákají k projížďkám na lodích všech typů a velikostí. Národním parkem se dá vyrazit také na kola. Pokud nechcete bydlet v apartmánech či hotelích, tak je k dispozici kemp a pro vyznavače obytných aut každá druhá zahrada.

Trakai má příjemnou atmosféru, ale víc než historie z něj dýchá tepající současnost.