Želiv

Na soutoku Želivky a Trnávky před skoro devíti sty lety založili klášter. Jeho historie je otiskem naší historie a jeho okolí je jednou z perel Čech. Členitou krajinou prostupuje několik vodních nádrží, které oblast doplňují množstvím památek technických. Prostě ideální místo na podzimní cesty bydlíkem.

Želiv je malebné městečko, kterému dominuje rozsáhlý komplex premonstrátského kláštera. V objektu, který je přístupný návštěvníkům, dodnes sídlí 33 řeholníků a při prohlídce je bezesporu potkáte. Návštěvní okruh nabízí, kromě konventu kláštera, také návštěvu přilehlého kostela Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini. Klášter má, jak bývalo ostatně historicky zvykem, také kláštěrní pivovar, který nabízí znaveným poutníkům několik druhů piv. Na klášter volně navazuje také Trčkův hrad. Ten vedle husity vypáleného kláštera postavili po skončení válek Trčkové z Lípy. Kochat se původně středověkými budovami můžeme pouze z venku, protože vnitřní prostory jsou dnes komerčně využívány.

Když přejdeme Želivku, tak na svahu nad ní je kaple Nalezení svatého Kříže odkud je překrásný výhled na celý klášter a přilehlý areál. Želiv je vůbec hezkým výchozím místem na výlety. Vyrazit se dá podél řeky po červené turistické značce k Sedlické nádrži. Ta byla postavena ve dvacátých letech minulého století a její hráz s mostem patří mezi kulturní památky a působí velkolepě. Cestou k nádrži nemůžete minout Sedlickou hydroelektrárnu. Byla vybudována v letech 1921-1928 jako první československé energetické vodní dílo z veřejného rozpočtu a stalo se první československou špičkovou elektrárnou v systému s vyrovnávací nádrží

Cesta je ovšem krásná i z hlediska přírodního a krajinného a například cesta podél nádrže s rybářskými loďkami působí velmi poeticky. Červená vás dovede až k rozcestí “Na vyhlídce” se žlutou turistickou značkou a z Mokřin vás zelená, přes krásný výhled do kraje, zavede zpět do Želiva. Tento okruh je dlouhý necelých 13 km. Pokud máte rádi delší výšlapy, tak je možné pokračovat po žluté až do Červené Řečice a k vodní nádrži Trnávka. Tento okruh ovšem atakuje dvacet kilometrů.

Historické jádro Řečice je městskou památkovou zónou a má skutečně proč. Historie sahá do 12. století. Renesanční zámek se zachovalými zbytky opevnění a několika baštami je bohužel nepřístupný, ale za obhlídku stojí i zvenčí. Stejně tak několik velmi hezkých barokních domů na náměstí se zdobnými štíty. Do Želiva vás pak dovede opět červená podél nádrže Trnávka.

Tyto cíle se dají velmi pohodlně projet i na kole a to po cyklostezkách, které v mnoha případech kopírují zmíňované turistické značky.

Zajímavost:

Klášter v Želivě založil Soběslav I. jako benediktínský, ale záhy se zde objevují premonstráti. Několikrát vyhořel, přičemž dvakrát díky husitským vojskům. Spojitost s husitstvím je i skrze osobu Jana, zvaného Želivského. Byl zdejším bývalým mnichem, ale vynikl mezi radikálními husitskými kazateli. V padesátých letech byl klášter zrušen a následně sloužil jako internační tábor pro politicky nepohodlné kněží a řeholníky, kterých tu žilo na 500. Pak zde byla umístěna psychiatrická léčebna a klášter silně chátral. Po roce 1990 začalo množství oprav a taGalerieké návrat premonstrátů na Želiv.

#cestybydlikem #jakubmoraveccz #fujifilmcz #fujifotocz