A warm story from the rough north

Leží skoro na samé hranici s Německem a prožívala svá světlá i stinná období. Malá vesnička, dnes spíše osada, zvaná Kopec.  Soubor krásných chalup a v nich bydlících sousedů, potkávajících se na jedno v hospůdce „U Oty“. Právě tam vznikl obdivuhodný projekt záchrany jednoho z domů.

Osada  Kopec, která tvoří pomyslnou bránu do Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, vznikla již v hluboké historii kolem mlýnů a pil na Brtnickém potoce. V době největší slávy zde žily skoro čtyři stovky obyvatel v několika desítkách domů. Na Hemmehübel, jak se původně osada jmenovala, padl stín historie po druhé světové válce, jako na mnoho jiných vesnic v pohraničí. Opuštěné chalupy chátraly a jen necelá polovina z nich vydržela do dnešních dnů. Většina díky chalupaření.

Mnoho objektů má díky péči, často několikáté generace místních chalupářů, původní vzezření a kolemjdoucí tak mohou vidět zdejší architekturu v plné kráse. Některé domy mají své osudy pohnutější a i dnes se „obracejí v prach“. Ne však stavení čp. 54, které patřilo k jedněm z nejstarších. Po jeho prodeji se ukázalo, že má být roubenka stržena a tak se místo remcání u piva místní domluvili na záchraně. „V první fázi byl dům odborně rozebrán a zachovalé části uloženy pro pozdější využití. Po získání potřebných financí bude dům znovu postaven a bude sloužit jako ukázka typické venkovské architektury regionální osvětě,“ jak informuje spolek Náš Kopec na svém webu. První fáze, o které se zmiňují, proběhla již v roce 2017 a dodnes se velmi aktivně a nápaditě sbírají peníze na jeho nové postavení u vstupu do Národního parku.

Jednou z posledních aktivit je vydání sousedské kuchařky „Kopec dobrot“, na které se podíleli všichni z Kopce včetně místního hospodského.

Je milé procházet vesnicí, která žije a umí se setkávat a řešit akčně a smysluplně věci kolem sebe. Složení holdu a pocty místním je vlastně hlavním důvodem pro vznik tohoto textu. Zároveň vás všechny zvu, abyste tento malebný kraj vyrazili poznat pěšky či na kole. Zastávku v kopci si do svých plánů určitě zakomponujte!

Když už tam budete, tak můžete záchranu domu čp. 54 podpořit třeba právě koupí zmíněné kuchařky. Za 300,- Kč si ji můžete koupit v Kopci č.e. 82 (dům naproti památnému stromu).  Případně se vypravit na spolkový web www.naskopec.cz  a přispět na sbírkový účet.

Pěší okruh od hospody U Oty a zpět

Hospoda U Oty se nachází v centrální části osady a dá se u ní zaparkovat, ačkoliv míst není mnoho. Odtud se vydejte po modré turistické značce po proudu Brtnického potoka do lůna skalnatého údolí. Příjemnou cestou dorazíte do Zadní Doubice a po červené se vydáte k Turistickému mostu.  Z něj vás povede zelená a dosud klidná cesta začne stoupat na vrcholové partie skal s krásnými výhledy, převisy a mnoha odbočkami. Nejzajímavější je ta na Brtnický hrádek. Na rozcestí Šternberk máte několik možností. Buď po značce dojít do Brtníků a z nich zpět do Kopce anebo si cestu zkrátit mimo značku lesem. Tam existují varianty dvě, ale u obou doporučuji mít mapu (alespoň v mobilu) a orientační smysl.

Pokud byste chtěli jet okruh na kole, tak musíte vynechat z Turistického mostu zelenou přes výhledy, ale pokračovat údolím Vlčího potoka (po cyklostezce) až k Brtníkům a pak velmi snadno zpět.

Vycházek, vyjížděk a výletů je v tomto kraji nespočet a někdy se jim budu věnovat určitě samostatně.

Fotografie objektu čp 54 jsou převzaté z facebooku spolku @naskopec (Ilona Hloušková)

Ostatní fotografie jsou autorské