Magic Třeboň region

Když Jakub Krčín se svými žáky a následovníky budoval na jihu Čech své rozsáhlé dílo, netušil, že vytvoří velmi cenný evropský unikát.  Oblast harmonicky propojující přírodu s dílem člověka. Hráze plné staletých dubů, přírodní rezervace a hnízdiště v malebné symbióze s vesnicemi, městy a drobnými krajinnými prvky. Není divu, že na Třeboňsko vyrážíme za odpočinkem. Vše je připravené, tak můžeme vyrazit.

Ať už rádi chodíte či jezdíte na kole, tak tenhle kout naší vlasti je pro vás ideální. V kempech u rybníků můžete tábořit anebo využít celé řady hotýlků, penzionů a chalup. Až si oddáchnete a budete chtít vyrazit za poznáním, tak Vám třeba pomohou i tyto vyzkoušené  trasy.

ČERVENÉ BLATO (pěší)

VZDÁLENOST: 4.4 km

VÝCHOZÍ MÍSTO: 48°51’13.3″N 14°47’30.2″E

Národní přírodní rezervace Červené blato patří k jedné z nejcennějších lokalit v CHKO Třeboňsko. Zaujme rozlehlými rašeliništi s porosty borovice blatky a rojovníku. Nalézt zde můžeme i naší “masožravku” rosnatku okrouhlolistou.

Výchozí místo je u silnice č. 154 mezi Třeboní a Novými hrady.  Parkování je možné u informační tabule podél cesty v louce či u 200m vzdálené restaurace. Vyrážíme po zelené a po cca 500m je odbočka doleva k začátku naučné stezky. Velmi dobře označeno šipkou. Cesta je velmi pohodlná a velkou část vede po dřevěných povalových chodnících. Přibližně v polovině cesty je vyhlídka na rašeliniště  s lavičkami. Okruhem se vrátíte do výchozího bodu.

NAUČNÁ STEZKA CESTA KOLEM SVĚTA (pěší)

VZDÁLENOST: 12 km
VÝCHOZÍ MÍSTO: Hráz rybníka Svět v Třeboni
49°00’03.9″N 14°46’17.5″E

Tato naučná stezka je příjemnou procházkou kolem rybníka Svět. Cesta se dá jít oběma směry, ale nějak přirozenější mi přijde “po směru hodinových ručiček”, tedy od světské hráze kolem Schwarzenberské hrobky a dál. Cesta vede po klidných komunikacích mimo provoz a je velmi příjemná střídáním povrchu i okolím, kterým se prochází.

Jak je u naučných stezek zvykem, tak máte možnost se dozvědět mnoho zajímavostí z osazených tabulí. Na této trase jich je 16. Cesta je dobře značená.

KOLEM ROŽMBERKA (cyklo, pěší)

VZDÁLENOST: 22km (cyklo) / 20km (pěší)
VÝCHOZÍ MÍSTO: Žižkovo nám., Třeboň
49.0030750N, 14.7708808E

Rybník Rožmberk je s rozlohou 4,89 km² naším největším rybníkem. Výlet kolem něj neodmyslitelně patří k návštěvě Třeboňska a i z toho plyne, že na cestě určitě nebudete sami.  Trasa je velmi dobře značená a za normálního stavu plná možností občerstvení. Cyklistická varianta (lze ji absolvovat i pěšky, ale prvních cca 5km se jedná o silnici), která Třeboň opouští po cyklostezce 1034, vede zároveň po naučné stezce Rožmberk. Hráz rybníka už přejíždíte po cyklostezce 1035, která Vás zavede až do Staré Hlíny a odtud pokračujete po modré turistické značce na Novou Hlínu a ke kapličce svatého Víta. Odtud dále zpět do Třeboně.

Doporučená pěší varianta opouští Třeboň podél Zlaté stoky po červené turistické značce směr Rožmberk. Křižovatka značených cest je v samém centru na Masarykově náměstí. Po červené půjdete až na rozcestí “Smítka – hájovna” a zde přejdete na žlutou a stejně jako cyklisté míříte do Staré Hlíny, odkud pokračujete stejně po modré.

Milou zastávkou je občerstvení v pergole u Svatého Víta, kde máte možnost ochutnat čerstvé ryby z grilu.

KOLEM ROŽMBERKA – DELŠÍ VARIANTA (cyklo)

VZDÁLENOST: 30 km
VÝCHOZÍ MÍSTO: Žižkovo nám., Třeboň
49.0030750N, 14.7708808E

Z Třeboně až do Staré Hlíny je trasa identická s kratší variantou cesty kolem Rožmberka. Ze Staré hlíny ovšem pokračujte dál po cyklostezce 1035 po příjemné silničce kolem rybníků. Za tím, který se jmenuje Nový Vdovec ve (ve směru popisované trasy po pravé straně) odbočte na malou neznačenou asfaltku doprava. Po chvíli budete křížit červenou turistickou značku, ale Vy se stále držte této silničky. Ta se po cca 3km od odbočení stočí prudce vlevo a pokračuje k červené turistické značce na rozcestník “Holičky”. Po této značce se dáte vlevo a kolem stavení a velké louky. Na jejím konci červenou opustíte a pokračujete opět neznačeně do leva. Tento směr (levou) zvolíte i u stavení s místním označením “Kolomazna” a přijedete ke žluté turistické značce. Ta Vás zavede bezpečně zpět do Třeboně.  

OKRUH Z TŘEBONĚ PŘES RAŠELINIŠTĚ K PÍSKOVNĚ CEP (cyklo)

VZDÁLENOST celého okruhu se zajížďkou k pískovně 49,7 km
VÝCHOZÍ MÍSTO: Žižkovo nám., Třeboň
49.0030750N, 14.7708808E

Pískovna Cep je vyhledávaným cílem mnoha lidí z Třeboně a okolí. Vyrazit na cyklovýlet tímto směrem oceníte především v parném letním počasí. Z třeboňského náměstí vyrazíte po cyklostezce 122 směrem k hrázi rybníka Svět a pokračujete dále po hrázi Opatovického rybníka dál do oblasti rašelinišť. Cyklotrasa Vás provede hezkými místy, ale místy je cesta po ní náročná (jedná se o drncající panely. Stodvacetdojka Vás dovede až do Majdalény, kde se dá po přejetí velké hlavní silnice odbočit doprava podél pískovny Cep na Cep I.

Pokud se nechcete vracet stejnou cestou do Třeboně, tak po návratu na trasu 122 pokračujte na Hamr a Chlum nad Lužnicí. Cesta vede po silničkách. Chlum opusťte po cyklostezce 1011 směr Lutová a z ní vyrazte po 1035. Za rybníkem Nový Vdovec cyklotrasu opusťte a sjeďte vlevo na neoznačenou silničku, která se časem napojí na červenou turistickou značku. Ta nás dovede zpět do Třeboně. (Kdybychom za rybníkem Nový Vdovec neodbočily, tak se dostaneme do Staré Hlíny a z ní můžeme pokračovat po modré turistické značce na Novou Hlínu a ke kapličce svatého Víta. Odtud dále zpět do Třeboně. Tím si trasu lehce prodloužíme)

Je jasné, že výchozím bodem tras nemusí být vždy Třeboň, ale libovolné blízké místo tomuto okruhu a cestu si následně přizpůsobíte dle potřeby.

Šťastnou cestu!