Cestovatel

Touha cestovat a poznávat mě provází celý život. První cesty směřovaly do Alp, Rumunska a dále na východ vedla i cesta Scorpio IV. do oblasti poválečného Balkánu a Albánie. Milníkem pak byla expedice Vector III. do Jihoafrické republiky, Lesotha a Svazijska. Afriku jsem si zamiloval a pravidelně ji navštěvuji soukromě i jako průvodce.

Řadu cest podnikám s naším Outdoor clubem. Z posledních třeba expedice ARCTOS 5 na Špicberky, velká cesta Skotskem a novinářská expedice do Afriky po stopách pytláků nosorožců.

Z mnoha svých cest připravuji také cestopisná povídání, programy pro školy či krátká diashow pro různé příležitosti.